PROFILE PICTURE

Jmenuji se Dara a jsem certifikovanou lektorkou jógy.
S jógou jsem se poprvé setkala před více než deseti lety a byla to láska na první usednutí na podložku.
Své lekce vedu v klidnějším i dynamičtějším tempu a zaměřuji se hlavně na vinyasu, zdravá záda a jin jógu...Na lekcích mám ráda voňavé olejíčky, příjemnou hudbu a světlo svíček. Aktivně přispívám články do časopisu Jóga Dnes. Potkat se spolu můžeme v Energy Studiu v Praze, v butikovém studiu SouLadronka a také na lekcích v penzionu Na Kmíně.

{Aktuálně}

3 SPECIÁLNÍ LEKCE V SOULADRONCE! 21.4 jin jóga || 26.4 jóga na rozproudění lymfy || 24.5 Full moon jóga - Rezervace v rozvrhu na webu studia. Těším se na vás!

Jóga ve tmě - cesta k vnitřnímu světlu

 Jóga ve tmě - cesta k vnitřnímu světlu


Představte si, že přijdete na lekci jógy, kde ve studiu hoří jen několik svíček. Prostorem se vine příjemná vůně a jemná klidná hudba. Usadíte se na podložku, vydechnete, možná zavřete oči. Svíčky postupně zhasnou a vy se ocitnete v úplné tmě. Zrak se utlumí a v tom okamžiku se zbystří naše další smysli. Hmat, sluch, čich. Začneme si intenzivněji uvědomovat vůně, zvuky, vzduch kolem nás, prostor ve kterém se nacházíme, teplo, chlad, doteky, vibrace, dech. 

Na chvilinku se odprostíme od okolního světa a ponoříme se do vlastního nitra. Jóga ve tmě je jedinečný koncept lekce. Je o přijetí temnoty v nás i kolem nás a to jak přeneseně, tak doslova. Praxe ve tmě nám může pomoci najít naše vnitřní světlo ve světě, který se nám často může zdát příliš jasný a pohlcující. O původu jógy ve tmě


Abychom porozuměli konceptu jógy ve tmě, je nezbytné si nejprve připomenout původ jógy a jak se tato praxe v průběhu času vyvíjela. Jóga má ve své klasické podobě kořeny ve starověké Indii a byla vyvinuta jako prostředek k dosažení duchovního osvícení a seberealizace. Zahrnuje fyzické polohy - ásany, ovládání dechu, meditaci a etické principy. V moderním světě však jóga prošla různými proměnami, aby vyhovovala potřebám a preferencím dnešní uspěchané doby.


Jednou z těchto moderních adaptací je Jóga ve tmě. Je důležité poznamenat, že tato praxe nemá kořeny ve starověkých jógových tradicích, ale jde spíše o inovativní přístup, který kombinuje principy tradiční jógy s jedinečným konceptem. V této praxi se tma - temnota používá jako metaforický a někdy doslovný nástroj, který pomáhá praktikujícím prozkoumat hlubší aspekty jógy, sebe sama a jejich spojení s vesmírem.


Tma jako metaforická temnota jógy


Jóga ve tmě používá temnotu jako metaforu pro neprozkoumané aspekty našeho nitra. V tradiční filozofii jógy existuje pojem zvaný „avidya, který představuje nevědomost nebo nedostatek vědomí. Jóga je ve své podstatě cestou k seberealizaci a osvícení a zahrnuje konfrontaci s naší vlastní nevědomostí a temnotou.


V kontextu jógy ve tmě jsou praktikující povzbuzováni, aby se ponořili do své vnitřní temnoty, která může zahrnovat nevyřešené emoce, strachy, pochybnosti nebo neprozkoumané aspekty sebe sama. Tím se snaží osvětlit tato skrytá zákoutí jejich vědomí, vynést je na světlo a nakonec je překročit. Tato metaforická temnota může být mocným nástrojem osobního růstu a sebeobjevování.


Fyzická praxe jógy ve tmě


Lekce jógy se provádějí v zatemněné místnosti. Já ráda na začátek zapálím pár svíček, aby přechod z vnějšího prostředí do jógového sálu nebyl tak silný. Při lekci jógy ve tmě budeme spoléhat na svůj smysl pro dotek, propriocepci a uvědomovat si svá těla při naší jógové flow. Právě absence vnějších vizuálních podnětů zvyšuje zaměření na vjemy vnitřní a posiluje spojení mysli a těla.Mindful Movement - vědomý pohyb: při praktikování jógy ve tmě si budeme více všímat našeho pohybu. Naše provádění ásán bude pomalé a rozvážné a více si budeme všímat pocitů ve svém těle. Tento promyšlený přístup může podpořit hlubší pocit relaxace během lekce.

Absence vizuálních rušivých vlivů v zatemněné místnosti může vést ke zvýšené koncentraci a duševnímu soustředění. Během lekce se můžeme ponořit hlouběji do své praxe a kultivovat stav všímavosti, který přesáhne až za naši jógovou podložku.


Benefity jógy ve tmě


Jóga ve tmě nabízí širokou škálu výhod, fyzických i psychologických, které z ní činí přitažlivou volbu pro ty, kteří hledají jedinečný a transformační jógový zážitek.


~ Redukce stresu: Cvičení jógy je obecně známé pro své účinky snižování stresu. Jóga ve tmě to posouvá ještě o krok dále tím, že vytváří prostředí, kde se cvičící mohou plně ponořit do praxe jógy a nechat za sebou stres a rozptýlení vnějšího světa.


~ Zlepšené uvědomění si těla: Cvičení jógy ve tmě podporuje hluboké spojení s tělem. Toto zvýšené povědomí o těle může vést ke zlepšení držení těla a snížení rizika zranění během cvičení jógy.


~ Mentální prozření: Tma na hodině jógy umožňuje praktikujícím soustředit se na své vnitřní myšlenky a emoce, podporuje duševní jasnost a sebereflexi. To může být zvláště vhodné pro ty, kteří trpí úzkostmi nebo je jejich mysl hodně roztěkaná.


~ Emocionální uvolnění: Metaforická temnota Jógy ve tmě nám může pomoci postavit se našim strachům a uvolnit zadržované emoce. To pak může vést k většímu pocitu emocionální pohody a sebepřijetí.


~ Posílená introspekce (introspekce = pozorování povahy vlastního vnímání, myšlení a cítění): Absence vnějších rušivých vlivů a zaměření na smyslové zážitky uvnitř může vést k hluboké introspekci. Cvičící mohou získat vhled do svých vlastních myšlenek, emocí a přesvědčení, což usnadňuje osobní růst a sebeuvědomění.


~ Propojení mysli a těla: Jóga ve tmě podporuje silné propojení mysli a těla tím, že povzbuzuje praktikující, aby se spoléhali na své smysly a vnitřní vědomí. To může vést ke zlepšení rovnováhy, koordinace a flexibility.Jóga ve tmě v běžném životě


Zatímco jóga ve tmě se často cvičí ve studiu, její principy mohou přesahovat podložku i do každodenního života. Schopnost přijmout temnotu, ať už doslovnou nebo metaforickou, a použít ji jako nástroj pro růst a seberealizaci je koncept, který lze aplikovat v různých aspektech života.


~ Sebepřijetí: Konfrontací a přijetím své vnitřní temnoty můžeme podpořit naše sebepřijetí. Toto přijetí nám umožní uznat své chyby a zranitelnosti, což vede k autentičtějšímu a naplňujícímu životu.


~ Odolnost: Stejně jako lekce jógy ve tmě nám může pomoci zorientovat se v náročných pozicích a situacích, lze principy odolnosti a přizpůsobivosti aplikovat na životní překážky. Přijetí temnoty může vybudovat duševní sílu a odolnost.


~ Kreativita: Tma může také sloužit jako plátno pro kreativní vyjádření. Umělci, spisovatelé a tvůrci všeho druhu často nacházejí inspiraci v hloubi své vlastní mysli, prozkoumávajíce neprobádaná území, aby vytvořili inovativní a podnětná díla.


~ Meditace a všímavost: Koncept přijetí temnoty úzce souvisí s meditací a praktikami všímavosti. Tyto techniky povzbuzují, abychom se ponořili do hlubin svého vědomí a hledali klid a jasnost uprostřed chaosu každodenního života.


Naše vnitřní světlo


Cílem jógy ve tmě není pouze cvičení ve tmě, ale také nalezení vnitřního světla. Toto vnitřní světlo symbolizuje sebeuvědomění, osvícení a hluboké spojení s vesmírem. Přijetím temnoty můžeme odhalit naši vlastní brilantnost.


~ Sebeuvědomění: Prostřednictvím sebezkoumáním můžeme dosáhnout vyšší úrovně seberealizace, pochopit svou pravou podstatu a smysl života.


~ Osvícení: V mnoha duchovních tradicích představuje osvícení vrchol lidského porozumění a sebeuvědomění. Jóga ve tmě může být odrazovým můstkem na cestě k osvícení - pochopení.


~ Spojení s vesmírem: Když se ponoříme hlouběji do vnitřní temnoty, můžeme pocítit hluboké spojení s vesmírem nebo vyšší silou. Tento pocit vzájemného propojení může přinést hluboký pocit klidu.


~ Autenticita: Přijetí vnitřního světla také vede k autenticitě. Když plně pochopíme a přijmeme sami sebe, můžeme žít život v souladu s našimi skutečnými hodnotami a přesvědčením.


Tipy pro cvičící


Najděte kvalifikovaného instruktora: Hledejte jógová studia nebo učitele se zkušenostmi s jógou ve tmě.


Oblečení: Vyberte si pohodlné oblečení, které umožňuje snadný pohyb. Protože se nebudete spoléhat na vizuální podněty, váš oděv by měl umožňovat neomezený pohyb. Nikdo vás neuvidí a nebude hodnotit.


Cvičte všímavost: Zaměřte se na svůj dech, tělesné vjemy a přítomný okamžik. Zbavte se rušivých vlivů a buďte plně přítomni během cvičení. Mobilní telefony a chytré hodinky nechte v šatně.


Buďte trpěliví: Jóga ve tmě může být náročná, zvláště pro ty, kteří jsou zvyklí na tradiční lekce jógy. Buďte se sebou trpěliví a dejte svému tělu čas, aby se adaptovalo.


Naslouchejte svému tělu: Věnujte zvýšenou pozornost svému tělu a jeho signálům. Pokud pociťujete bolest nebo nepohodlí, uvolněte se z pozice nebo ji upravte tak, aby vyhovovala vašim potřebám.Tipy pro lektory


Bezpečnost při lekci: Cvičení jógy v tmavém prostředí vyžaduje takové sestavení lekce, aby se předešlo zraněním. Jedná se spíše o jemnější a klidnější formu lekce, kdy praktikující zaujímají pozice na bezpečném prostoru své jógamatky.


Kvalifikace: Instruktoři, kteří vedou lekce jógy ve tmě, by měli být dobře kvalifikovaní a zkušení. Musí umět dobře slovně navádět do jednotlivých pozic, protože vizuální aspekt lekce bude omezen. Skvělé slovní navádění do pozic je při lekci jógy ve tmě ZÁSADNÍ!Popisky:


  • Při lekci jógy ve tmě se připravte na nejrůznější vůně a olejíčky pro ještě větší prožitek z lekce.
  • Kromě příjemné hudby během lekce zažijete i nadpozemské tóny léčivých nástrojů. Zvonkohry, činelky, tibetské mísy bývají také nedílnou součastí lekcí jógy ve tmě.
  • Během lekce jógy ve tmě se hojně využívají také pomůcky jako bolstry, deky, cihličky
  • Polštářky na oči umocní dojem celé lekci. Jemný tlak na naše oční víčka vede k maximální relaxaci a uvolnění.Lekce jógy ve tmě je holistický zážitek. Přijměte temnotu a to, co odhaluje o vašem nitru.”

© Dara Rakovcik - Lektorka jógy - Praha | Yoga teacher - Prague • Theme by Maira G.